Compliance & Risk

College 6: dinsdag 18 december 2018

Prof.dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk

 

In dit college wordt nader ingegaan op compliance risico's en het grootste compliance risico, te weten: de stroom aan compliance regels, waardoor compliance afdelingen verzanden in het afvinken en te weinig tijd overblijft om te kijken naar de risico's die de regels trachten af te dekken. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het stiefkindje van compliance "de export controls & sancties". In de maak-industrie blijken deze risico's tot grote financiële boetes te lijken. De extraterritoriale reikwijdte van de Amerikaanse toezichthouders zal hier besproken worden.

  • Wat verstaan we onder compliance en hoe verhoudt risk zich tot compliance?
  • Compliance Risico Management
  • Bijzondere Compliance Risico’s: Sancties en Export Controls

Het afsluitende college wordt verzorgd door Sylvie Bleker-van Eyk

“Heel leerzaam, theorie goed in verband gebracht met praktijkvoorbeelden”
“Helder, pragmatisch, uitdagend”
“Inspireert om na te denken over toepassing in de praktijk”
“Veel vakkennis die op een prettige manier wordt gedeeld”

Contact

Heeft u vragen over deze collegereeks? Neem gerust contact op met:

Adorée de Marie
Event Coördinator

adoreedemarie@vakmedianet.nl
088 - 58 40 401

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.